Statystyki indywidualne

Liga 1 TALK 2018 2019 ZASADNICZA

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Tomasz Nowak 2 14,5 28,5 3 6,5 46,15 1 5,5 18,18 5,5 8 68,75 4 12 33,33 12,5
2 Krzysztof Winiecki 7 21,43 32,29 8,29 15,71 52,73 0,14 1,43 10 4,43 7,14 62 8,43 17,14 49,17 16,43
3 Bartosz Sztejka 8 18 30,88 4,88 11,75 41,49 1,5 6,63 22,64 3,75 5,38 69,77 6,38 18,38 34,69 13,13
4 Emilian Tomczak 8 17,88 32,75 6,88 12,25 56,12 0,25 0,88 28,57 3,38 6,25 54 7,13 13,13 54,29 20,63
5 Przemysław Meszyński 5 10,2 30,2 3,2 4 80 0,2 0,8 25 3,2 4,2 76,19 3,4 4,8 70,83 15,2
6 Dawid Nikleniewicz 1 21 36 6 15 40 2 7 28,57 3 5 60 8 22 36,36 9
7 Karol Tomczyk 6 15,83 25,33 3,67 7,33 50 1,83 4,83 37,93 3 3,67 81,82 5,5 12,17 45,21 15,83
8 Łukasz Żytko 5 14,2 33,8 2 5,2 38,46 2,4 8,4 28,57 3 4,8 62,5 4,4 13,6 32,35 10,2
9 Jakub Fajak 7 12,43 31,14 4,57 6 76,19 0,14 0,86 16,67 2,86 4,29 66,67 4,71 6,86 68,75 23,29
10 Marek Motyka 7 16,29 25,43 5,43 8,14 66,67 0,86 2,86 30 2,86 4,14 68,97 6,29 11 57,14 22,29
11 Filip Romanowski 7 17,71 33,71 5,71 12 47,62 1,14 4,29 26,67 2,86 5,29 54,05 6,86 16,29 42,11 23
12 Paweł Orman 7 10,86 27 3,86 7 55,1 0,14 2,86 5 2,71 4 67,86 4 9,86 40,58 15,14
13 Damian Szałkiewicz 7 23,29 29,71 4,71 8,43 55,93 3,71 9,14 40,63 2,71 3,14 86,36 8,43 17,57 47,97 18,86
14 Damian Mielczarek 3 14 34,33 4,67 9,33 50 0,67 4,33 15,38 2,67 4,33 61,54 5,33 13,67 39,02 12
15 Marcin Sikora 6 23,83 32,83 8,83 15,83 55,79 1,17 5,17 22,58 2,67 6,17 43,24 10 21 47,62 19,17
16 Piotr Fater 4 10,5 32,25 4 7 57,14 0 0,25 0 2,5 6 41,67 4 7,25 55,17 14,5
17 Robert Ostaszyk 8 13,88 37,38 3,63 11 32,95 1,38 9,63 14,29 2,5 4,75 52,63 5 20,63 24,24 5,25
18 Michał Kłopotek 7 13,14 23,71 5,14 12 42,86 0,14 0,29 50 2,43 5,14 47,22 5,29 12,29 43,02 12,57
19 Jędrzej Grzywna 5 14,4 30 4,2 8,6 48,84 1,2 4,4 27,27 2,4 4 60 5,4 13 41,54 8,6
20 Michał Drygalski 8 15,75 29,5 5,38 8,75 61,43 0,88 2,25 38,89 2,38 3,25 73,08 6,25 11 56,82 24,63
21 Waldemar Przybysz 8 7,38 24 2,5 7,25 34,48 0 0,13 0 2,38 4,38 54,29 2,5 7,38 33,9 8,25
22 Bartosz Babicz 6 20,67 32,17 8,17 12,5 65,33 0,67 3,67 18,18 2,33 4,17 56 8,83 16,17 54,64 23
23 Tomasz Lipiński 4 20,25 25 3,75 7,5 50 3,5 10,5 33,33 2,25 3 75 7,25 18 40,28 20
24 Tomasz Beciński 3 22 29 9 15,33 58,7 0,67 3,33 20 2 4 50 9,67 18,67 51,79 28
25 Adrian Dominiak 6 12,33 25 2,67 5 53,33 1,67 4,33 38,46 2 2,67 75 4,33 9,33 46,43 12,17
26 Michał Rakowski 3 6,67 18,67 2,33 5,67 41,18 0 2,67 0 2 2,67 75 2,33 8,33 28 2,33
27 Patryk Wachowski 7 10,43 29,29 4 9,29 43,08 0,14 0,14 100 2 4,57 43,75 4,14 9,43 43,94 11,71
28 Tomasz Wrzesiński 6 17,33 26,83 7,17 10,67 67,19 0,33 0,83 40 2 2,67 75 7,5 11,5 65,22 25,83
29 Grzegorz Gajewski 6 12,83 35,17 5 11,17 44,78 0,33 1,17 28,57 1,83 4,33 42,31 5,33 12,33 43,24 20,83
30 Łukasz Czapiewski 8 10,75 25,75 1,5 3,38 44,44 2 5,25 38,1 1,75 3,25 53,85 3,5 8,63 40,58 10,38
31 Michał Marciniak 8 12 29,75 4,75 10,13 46,91 0,25 2,25 11,11 1,75 4 43,75 5 12,38 40,4 7,88
32 Adrian Kotarski 3 6 17,67 1,67 2,67 62,5 0,33 0,33 100 1,67 4,33 38,46 2 3 66,67 7
33 Rafał Stolarek 6 16,17 28,33 6 9,5 63,16 0,83 5 16,67 1,67 2,83 58,82 6,83 14,5 47,13 16,5
34 Damian Strauchman 6 5,17 27 1 4 25 0,5 3 16,67 1,67 3,83 43,48 1,5 7 21,43 2,67
35 Przemysław Benedykciński 7 8,71 28,43 3,57 6,86 52,08 0 0,29 0 1,57 2,29 68,75 3,57 7,14 50 9,71
36 Dominik Winiecki 7 7 28,57 1 5,14 19,44 1,14 6,57 17,39 1,57 3,86 40,74 2,14 11,71 18,29 0,43
37 Piotr Frydrych 9 8,22 34,22 0,67 5,33 12,5 1,78 6 29,63 1,56 4 38,89 2,44 11,33 21,57 0,22
38 Jakub Bartoszewicz 6 19,17 30,83 5,33 10,83 49,23 2,33 5,83 40 1,5 2,33 64,29 7,67 16,67 46 15,67
39 Szymon Gałecki 6 12,17 25,17 4,83 7,33 65,91 0,33 1,33 25 1,5 2,83 52,94 5,17 8,67 59,62 14
40 Tomasz Stankiewicz 4 13,25 23,5 4,75 8 59,38 0,75 3 25 1,5 4 37,5 5,5 11 50 9,75
41 Maciej Krzywdziński 7 14,29 26,14 6,43 11,14 57,69 0 0,14 0 1,43 4,29 33,33 6,43 11,29 56,96 17,14
42 Łukasz Ziółkowski 7 8 32,14 3,29 7,43 44,23 0 0,14 0 1,43 3,57 40 3,29 7,57 43,4 13,71
43 Przemysław Kamiński 5 10,8 29,2 4,4 10,4 42,31 0,2 0,8 25 1,4 3,8 36,84 4,6 11,2 41,07 15,4
44 Cezary Kućmierz 6 7 28,83 2,83 7,33 38,64 0 0 0 1,33 1,83 72,73 2,83 7,33 38,64 12,83
45 Łukasz Marciniec 6 10,67 22,5 3,67 5,67 64,71 0,67 2,33 28,57 1,33 2,67 50 4,33 8 54,17 15,67
46 Paweł Tołodziecki 3 6,33 24,33 2 6,33 31,58 0,33 0,67 50 1,33 1,67 80 2,33 7 33,33 12,67
47 Paweł Barański 7 10,71 23,71 4,71 8,14 57,89 0 0,14 0 1,29 3,14 40,91 4,71 8,29 56,9 14,14
48 Bartłomiej Hałas 4 13,75 29 4,75 10 47,5 1 3,25 30,77 1,25 2,5 50 5,75 13,25 43,4 10
49 Michał Nowek 9 5,22 27,44 2 4,78 41,86 0 0 0 1,22 2 61,11 2 4,78 41,86 9,11
50 Filip Żukowski 9 4,67 26,78 0,89 5 17,78 0,56 2,67 20,83 1,22 2,11 57,89 1,44 7,67 18,84 -1,22
51 Jacek Kuflewicz 6 12,67 24 2,5 3,5 71,43 2,17 7 30,95 1,17 1,67 70 4,67 10,5 44,44 11,5
52 Norbert Stawecki 6 9,17 23,17 3 7,83 38,3 0,67 3,33 20 1,17 1,5 77,78 3,67 11,17 32,84 11,17
53 Tomasz Wilk 6 9,67 25,5 2 5 40 1,5 5 30 1,17 2,5 46,67 3,5 10 35 7,5
54 Wojciech Bernasiak 7 19,71 29,43 5 7,29 68,63 2,86 8,29 34,48 1,14 2,29 50 7,86 15,57 50,46 18,57
55 Rafał Kryza 7 9,43 24,86 2,43 5,14 47,22 1,14 4 28,57 1,14 3,14 36,36 3,57 9,14 39,06 8,57
56 Arkadiusz Dróżdż 3 4 16,33 1 2,33 42,86 0,33 1,67 20 1 1,33 75 1,33 4 33,33 3,67
57 Piotr Gajewski 6 11,67 28,5 5,33 11,33 47,06 0 0 0 1 2,67 37,5 5,33 11,33 47,06 12,33
58 Daniel Głowacki 1 13 28 6 12 50 0 1 0 1 3 33,33 6 13 46,15 13
59 Patryk Głowacki 5 7,6 20,6 1,2 3,2 37,5 1,4 4,2 33,33 1 1,6 62,5 2,6 7,4 35,14 7,8
60 Grzegorz Jezior 5 5 28,2 2 7,4 27,03 0 0,4 0 1 2,6 38,46 2 7,8 25,64 10,8
61 Piotr Kwiatkowski 6 10,67 20,83 2,33 5 46,67 1,67 4 41,67 1 2,17 46,15 4 9 44,44 13
62 Michał Pośpiech 6 7,5 26,5 2,5 5,33 46,88 0,5 1,67 30 1 2,5 40 3 7 42,86 8,33
63 Karol Pydyn 5 13,8 23,6 6,4 8,6 74,42 0 0 0 1 3,2 31,25 6,4 8,6 74,42 18,8
64 Mariusz Śliwiński 7 8,57 26,43 1,86 4 46,43 1,29 5,86 21,95 1 1,57 63,64 3,14 9,86 31,88 7,43
65 Wiktor Szewczak 6 7,5 23,83 3 8,67 34,62 0,17 0,5 33,33 1 2,17 46,15 3,17 9,17 34,55 7
66 Tomasz Maj 8 9,63 29,25 4,38 8,13 53,85 0 0,25 0 0,88 1,88 46,67 4,38 8,38 52,24 18,5
67 Patryk Mierzejewski 8 6,63 30,88 1,75 4,63 37,84 0,75 2,38 31,58 0,88 1,5 58,33 2,5 7 35,71 9,88
68 Paweł Drygalski 7 11,86 28,86 3,57 6,71 53,19 1,29 4,29 30 0,86 1,71 50 4,86 11 44,16 18,43
69 Adam Kujawa 7 10 23,86 2 5,86 34,15 1,71 5,71 30 0,86 1,43 60 3,71 11,57 32,1 4,29
70 Mikołaj Mróz 7 5,43 27,14 1,43 2,86 50 0,57 3,57 16 0,86 1,43 60 2 6,43 31,11 14,86
71 Karol Tura 7 5,71 29,71 2 7,14 28 0,29 3,14 9,09 0,86 2,43 35,29 2,29 10,29 22,22 1,57
72 Przemysław Gawłowski 6 6,5 25 2,83 6,33 44,74 0 0,17 0 0,83 2,33 35,71 2,83 6,5 43,59 11
73 Szymon Kapeja 6 6,67 22 0,67 3,5 19,05 1,5 3,83 39,13 0,83 1,67 50 2,17 7,33 29,55 5,33
74 Mateusz Karczewski 6 11,83 21 3,5 3,83 91,3 1,33 3,5 38,1 0,83 2,67 31,25 4,83 7,33 65,91 12,67
75 Jakub Kosobucki 6 6,83 28,83 2 6,17 32,43 0,67 4,83 13,79 0,83 2 41,67 2,67 11 24,24 3,33
76 Maciej Kowalczyk 6 10,5 25,5 2,33 6,17 37,84 1,67 4,17 40 0,83 1 83,33 4 10,33 38,71 8
77 Artur Bratkowski 5 2,8 17 1 4,2 23,81 0 0,2 0 0,8 2 40 1 4,4 22,73 -0,2
78 Damian Łykowski 5 4,8 20 2 5,6 35,71 0 0,6 0 0,8 1,8 44,44 2 6,2 32,26 7,4
79 Bartosz Cackowski 4 7,25 28,75 3,25 9,5 34,21 0 0 0 0,75 1,5 50 3,25 9,5 34,21 8,25
80 Tomasz Fajak 8 10 27,25 2,38 6,25 38 1,5 6,63 22,64 0,75 1,38 54,55 3,88 12,88 30,1 3,38
81 Piotr Lipowski 8 6,13 18,38 1,75 2,88 60,87 0,63 1,88 33,33 0,75 1,25 60 2,38 4,75 50 7,63
82 Paweł Maćkowiak 7 3 15,14 0,29 1,71 16,67 0,57 1,57 36,36 0,71 1,29 55,56 0,86 3,29 26,09 2,14
83 Marcin Nawrocki 7 4,71 20,43 2 4 50 0 0,14 0 0,71 1,71 41,67 2 4,14 48,28 5,43
84 Kwiatkowski Dariusz 6 5,33 23,33 2,33 6,67 35 0 0 0 0,67 1 66,67 2,33 6,67 35 7,83
85 Szymon Deręgowski 6 12,5 23,5 1,67 2,33 71,43 2,83 7,17 39,53 0,67 0,67 100 4,5 9,5 47,37 12,17
86 Darek Holc 6 6,67 26,83 2,5 6,33 39,47 0,33 1 33,33 0,67 2,5 26,67 2,83 7,33 38,64 13,83
87 Igor Kamiński 6 7,33 29,17 2,33 6,5 35,9 0,67 1,67 40 0,67 2,33 28,57 3 8,17 36,73 9,83
88 Rafał Myśliński 6 8,83 24 3,33 7,83 42,55 0,5 1,67 30 0,67 1,17 57,14 3,83 9,5 40,35 10,33
89 Michał Nieroda 6 7,5 24,5 2,17 6 36,11 0,83 2,83 29,41 0,67 1,5 44,44 3 8,83 33,96 14,33
90 Tomasz Wichrowski 6 8,33 24,17 3,83 7,17 53,49 0 0 0 0,67 2,17 30,77 3,83 7,17 53,49 10
91 Mateusz Marchlewski 5 7,6 20,8 2,6 3,8 68,42 0,6 1,4 42,86 0,6 1,2 50 3,2 5,2 61,54 9,8
92 Jacek Przystalski 5 3,4 27,6 1,4 5,4 25,93 0 0,6 0 0,6 2,2 27,27 1,4 6 23,33 7
93 Paweł Walentowicz 5 8,2 28,8 2 7,2 27,78 1,2 3,4 35,29 0,6 1,2 50 3,2 10,6 30,19 7
94 Marek Adamski 7 8,57 30,29 4 8,14 49,12 0 0 0 0,57 1,29 44,44 4 8,14 49,12 11,57
95 Maciej Baranowski 7 6,86 25,86 1,86 3,57 52 0,86 4,14 20,69 0,57 0,86 66,67 2,71 7,71 35,19 8
96 Jakub Broczek 7 2,86 19,29 1,14 4,57 25 0 0,71 0 0,57 1 57,14 1,14 5,29 21,62 3,71
97 Wojciech Gawroński 7 7,29 23 2,71 7,57 35,85 0,43 2,71 15,79 0,57 1,14 50 3,14 10,29 30,56 4,14
98 Łukasz Skowroński 7 8,14 28,14 3,57 5,86 60,98 0,14 1,29 11,11 0,57 1 57,14 3,71 7,14 52 11,57
99 Przemysław Chojnacki 8 6,25 26,38 2,88 8,25 34,85 0 1,25 0 0,5 3,88 12,9 2,88 9,5 30,26 2,88
100 Wojciech Gorczyca 2 12 22 2 5 40 2,5 6 41,67 0,5 1 50 4,5 11 40,91 10
101 Paweł Grążawski 4 3 21,25 1,25 4 31,25 0 0,75 0 0,5 1 50 1,25 4,75 26,32 2
102 Piotr Grzechulski 6 14 27,17 2 2,67 75 3,17 6,17 51,35 0,5 1,5 33,33 5,17 8,83 58,49 17,67
103 Tomasz Kowalski 4 2,75 17,5 0 1,75 0 0,75 3,5 21,43 0,5 1 50 0,75 5,25 14,29 -0,5
104 Filip Krokos 6 10,5 33,83 4 5,33 75 0,67 3 22,22 0,5 1,17 42,86 4,67 8,33 56 21,67
105 Aleksander Piątkowski 6 6,17 24 2,83 6,5 43,59 0 0 0 0,5 2,33 21,43 2,83 6,5 43,59 6
106 Jakub Tworkiewicz 4 8,25 26,5 1,25 3,75 33,33 1,75 4 43,75 0,5 0,75 66,67 3 7,75 38,71 8
107 Radosław Kałczyński 7 7,29 25,57 0,86 2,71 31,58 1,71 8,14 21,05 0,43 1,14 37,5 2,57 10,86 23,68 2,29
108 Szymon Skrzyniecki 7 5,14 25,43 2,14 4 53,57 0,14 0,86 16,67 0,43 0,86 50 2,29 4,86 47,06 4,43
109 Bartosz Fladrowski 5 3,2 15 0,8 1 80 0,4 2,2 18,18 0,4 0,4 100 1,2 3,2 37,5 3,6
110 Paweł Popowski 5 5,2 14,4 1,8 3,4 52,94 0,4 1,6 25 0,4 1 40 2,2 5 44 5,2
111 Tomasz Szymkiewicz 5 4,4 19,2 2 5,4 37,04 0 0 0 0,4 0,4 100 2 5,4 37,04 6,6
112 Waldemar Wernik 5 1,2 13,4 0,4 1 40 0 1 0 0,4 0,4 100 0,4 2 20 2,4
113 Michał Gryń 8 5,38 23,75 2,13 5,75 36,96 0,25 1 25 0,38 0,75 50 2,38 6,75 35,19 2,75
114 Wojciech Pietrzak 8 4,38 28,38 1,25 5,5 22,73 0,5 5,13 9,76 0,38 0,88 42,86 1,75 10,63 16,47 -0,38
115 Paweł Staniszewski 8 5,13 26,25 1,88 5,75 32,61 0,25 1,38 18,18 0,38 1,38 27,27 2,13 7,13 29,82 4,63
116 Miłosz Drygalski 3 8,33 18,67 4 6,67 60 0 1,33 0 0,33 2,33 14,29 4 8 50 4,67
117 Rafał Górniak 6 1,33 8,83 0,5 2,5 20 0 0 0 0,33 0,5 66,67 0,5 2,5 20 -0,33
118 Szymon Gołaszewski 6 3,33 25,33 1,5 2,5 60 0 0,67 0 0,33 1,5 22,22 1,5 3,17 47,37 7
119 Przemysław Sieczka 6 10,5 24,5 3,33 7,33 45,45 1,17 4 29,17 0,33 1 33,33 4,5 11,33 39,71 12
120 Paweł Grzechulski 7 11 25,71 1,29 2,14 60 2,71 7 38,78 0,29 0,29 100 4 9,14 43,75 11,43
121 Wojciech Lewandowski 7 4,29 15,71 0,71 2,29 31,25 0,86 2,71 31,58 0,29 0,43 66,67 1,57 5 31,43 5
122 Grzegorz Tracz 7 4,43 25,43 1,86 3,86 48,15 0,14 0,29 50 0,29 0,57 50 2 4,14 48,28 14,57
123 Krzysztof Wawrzonkowski 7 10,14 21 4,71 8,57 55 0,14 0,57 25 0,29 0,43 66,67 4,86 9,14 53,13 19
124 Jeremiasz Wierzbowski 7 8 23,57 1,29 2,71 47,37 1,71 6,29 27,27 0,29 0,86 33,33 3 9 33,33 4,86
125 Jakub Ziemiński 7 3,57 20,57 0,57 3,29 17,39 0,71 3,14 22,73 0,29 0,29 100 1,29 6,43 20 1,14
126 Mariusz Kejza 4 0,75 20 0,25 3 8,33 0 0 0 0,25 0,5 50 0,25 3 8,33 -2,75
127 Andrzej Kiziuk 4 5,5 16,5 1,5 3,25 46,15 0,75 3,5 21,43 0,25 1 25 2,25 6,75 33,33 2,5
128 Adam Stoliński 4 12,5 27,5 2 5,5 36,36 2,75 7 39,29 0,25 0,25 100 4,75 12,5 38 16,5
129 Tomasz Tlałka 4 5,5 19,75 1,5 2,25 66,67 0,75 2,5 30 0,25 0,5 50 2,25 4,75 47,37 10,25
130 Piotr Woźniak 4 4,75 30,25 0,75 4 18,75 1 2,75 36,36 0,25 0,5 50 1,75 6,75 25,93 11,75
131 Przemysław Kuźmiński 5 1,6 17,6 0,4 1,2 33,33 0,2 0,6 33,33 0,2 0,4 50 0,6 1,8 33,33 9,4
132 Tomasz Sadowski 5 4,4 16,2 1,2 2,2 54,55 0,6 3 20 0,2 0,4 50 1,8 5,2 34,62 5,8
133 Mateusz Świtalski 5 3 16,2 0,8 2,4 33,33 0,4 2,8 14,29 0,2 0,8 25 1,2 5,2 23,08 3,2
134 Michał Gac 6 12,67 25 3 4,67 64,29 2,17 6 36,11 0,17 1,17 14,29 5,17 10,67 48,44 13,5
135 Daniel Jasnowski 6 6,5 21,5 2,17 3,17 68,42 0,67 2,83 23,53 0,17 0,5 33,33 2,83 6 47,22 9,17
136 Andrzej Kloc 6 1,17 19 0,5 1,5 33,33 0 0,17 0 0,17 0,67 25 0,5 1,67 30 2,17
137 Arkadiusz Kolwaga 6 5,5 23,67 2,67 7,33 36,36 0 0,33 0 0,17 0,83 20 2,67 7,67 34,78 7
138 Mateusz Krysztoforski 6 2,83 29,67 0,33 2,67 12,5 0,67 2,83 23,53 0,17 1,33 12,5 1 5,5 18,18 3,83
139 Paweł Dowbor 7 5 21,57 1,57 2,86 55 0,57 2,43 23,53 0,14 0,86 16,67 2,14 5,29 40,54 4,57
140 Maciej Tucholski 7 4,43 18,14 1,71 4,43 38,71 0,29 1,14 25 0,14 0,14 100 2 5,57 35,9 4,57
141 Bartosz Terski 8 1,25 23,63 0,38 0,75 50 0,13 1,63 7,69 0,13 0,38 33,33 0,5 2,38 21,05 3,75
142 Michał Adamowicz 5 1,4 16 0,4 0,8 50 0,2 1 20 0 0 0 0,6 1,8 33,33 3,2
143 Radosław Antczak 2 0 18,5 0 1,5 0 0 1,5 0 0 0 0 0 3 0 -1
144 Arkadiusz Białuski 5 4,4 19,8 2,2 6 36,67 0 0,8 0 0 0 0 2,2 6,8 32,35 1,8
145 Mariusz Bocianowski 5 1,6 7,4 0,8 1,6 50 0 0,4 0 0 0,4 0 0,8 2 40 1,2
146 Mateusz Brzeziński 1 0 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1
147 Marcin Buszewski 2 1 19,5 0,5 1 50 0 1,5 0 0 1 0 0,5 2,5 20 3
148 Marcin Campos 2 6,5 20,5 2,5 4 62,5 0,5 1,5 33,33 0 1 0 3 5,5 54,55 6
149 Rafał Czerwiński 4 3 17 1,5 3,75 40 0 0,75 0 0 0,5 0 1,5 4,5 33,33 0,75
150 Arkadiusz Dominiak 1 0 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4
151 Tomasz Fajfer 5 3,6 18,2 1,2 2,6 46,15 0,4 2 20 0 0 0 1,6 4,6 34,78 4,6
152 Łukasz Frąckiewicz 3 5,33 23,33 2,67 6 44,44 0 0,67 0 0 0 0 2,67 6,67 40 4,67
153 Jakub Kapelski 2 5 21,5 1 4,5 22,22 1 2 50 0 0 0 2 6,5 30,77 7,5
154 Michał Kępiński 3 2 14,67 1 1,67 60 0 0,67 0 0 0 0 1 2,33 42,86 5,67
155 Mateusz Kobielski 2 5 23,5 2,5 6,5 38,46 0 1 0 0 0,5 0 2,5 7,5 33,33 1
156 Jan Konikiewicz 6 2,67 16,33 0,83 2 41,67 0,33 1,33 25 0 0,33 0 1,17 3,33 35 3,5
157 Tomasz Kornand 7 4,71 23,71 0 0,57 0 1,57 5,57 28,21 0 0 0 1,57 6,14 25,58 6
158 Wacław Kosewski 6 1 15 0,5 1,33 37,5 0 0,17 0 0 0 0 0,5 1,5 33,33 3
159 Maciej Kubicki 4 2,25 10 0,75 1 75 0,25 1 25 0 0 0 1 2 50 2
160 Daniel Matyla 6 7,83 22,17 1,67 3 55,56 1,5 3,5 42,86 0 0 0 3,17 6,5 48,72 11,67
161 Mateusz Małaczewski 4 7,75 25,5 1,25 3,25 38,46 1,75 6,75 25,93 0 0 0 3 10 30 5
162 Łukasz Małecki 1 4 26 2 2 100 0 2 0 0 0 0 2 4 50 6
163 Łukasz Melkowski 7 3,43 17,14 1,71 5,43 31,58 0 0,14 0 0 0,29 0 1,71 5,57 30,77 1,43
164 Kamil Michalski 1 14 21 1 4 25 4 10 40 0 0 0 5 14 35,71 13
165 Marek Olszewski 7 2,71 15,43 0,29 0,86 33,33 0,71 2,57 27,78 0 0 0 1 3,43 29,17 2,57
166 Paweł Pietruszewski 5 0,8 22 0,4 2,4 16,67 0 1 0 0 0 0 0,4 3,4 11,76 1,6
167 Mikołaj Przygodziński 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
168 Grzegorz Rakowski 5 1,6 12,6 0,2 1,2 16,67 0,4 1,2 33,33 0 0,4 0 0,6 2,4 25 1
169 Mikołaj Rękas 2 4 17 2 5 40 0 0 0 0 0 0 2 5 40 3,5
170 Maciej Różalski 7 3,14 22,57 1,14 3,86 29,63 0,29 0,43 66,67 0 0 0 1,43 4,29 33,33 5
171 Sylwester Rozmiarek 5 3,4 20 0,2 0,6 33,33 1 3 33,33 0 0 0 1,2 3,6 33,33 3,6
172 Paweł Sass 3 1,33 17,67 0,67 1,67 40 0 1,33 0 0 0 0 0,67 3 22,22 3
173 Mirosław Szczepanik 5 2,4 10,2 1,2 2,8 42,86 0 0,8 0 0 0,4 0 1,2 3,6 33,33 1
174 Mateusz Szeląg 1 6 19 3 5 60 0 3 0 0 0 0 3 8 37,5 6
175 Tomasz Tracz 6 0,67 23 0,33 0,67 50 0 0,17 0 0 0,33 0 0,33 0,83 40 11,67
176 Kamil Trendewicz 6 1,5 18,17 0,5 1,83 27,27 0,17 0,5 33,33 0 0,33 0 0,67 2,33 28,57 1,17
177 Jarosław Wachowski 6 1,33 15,83 0,67 2,17 30,77 0 1 0 0 0 0 0,67 3,17 21,05 1,17
178 Dariusz Łopatka 8 1,75 10,75 0,88 2 43,75 0 0,13 0 0 0,88 0 0,88 2,13 41,18 2,25