PRZEPISY I INTERPRETACJE FIBA

OFICJALNE PRZEPISY GRY http://plk.pl/internalfiles/fckfiles/file/dokumenty/regulaminy2015/Oficjalne_Przepisy_Gry_FIBA_2014_%282015%29.pdf

OFICJALNE INTERPRETACJE PRZEPISÓW GRY http://www.sedziowie.kpzkosz.com/images/szkolenie/Oficjalne_Interpretacje_FIBA_2014_2015.pdf