Powrót do listy wiadomości

Najnowsze wiadomości

18 maj 2018

REGULAMIN KONKURSU RZUTU ZA TRZY PUNKTY

REGULAMIN KONKURSU RZUTÓW ZA TRZY PUNKTY

TALK sezon 2017/2018

 

  

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie rzutów za trzy punkty Uczestników TALK.

2. Organizatorem Konkursu jest Toruńskie Towarzystwo Sportowe Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 19/41

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

 

1. Uczestnikami konkursu będą zawodnicy wskazani przez kapitanów drużyn, po jednym z każdej drużyn uczestniczącej w rozgrywkach TALK w sezonie 2017/2018.

Kapitanowie zgłoszą zawodników przed rozpoczęciem konkursu.

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

§ 3. Zasady konkursu

 

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów: eliminacji  i wielkiego finału.

1. Eliminacje

Każdy uczestnik (tj. 14 zawodników odda dziewięć rzutów po trzy z każdej pozycji (lewy róg, środek, prawy róg) z tym że ostatni trafiony rzut na danej pozycji będzie liczony podwójnie.

O zaliczeniu kosza decydować będą sędziowie wg zasad gry w koszykówkę.

Dodatkowo będzie liczony czas, w którym będą wykonane rzuty. Jeśli dwóch zawodników będzie miało taką sama liczbę punktów decydować będzie lepszy czas.

Cztery najlepsze osoby z eliminacji zakwalifikują się do wielkiego finału.

2. Wielki Finał

Ilość osób 4.

Każdy uczestnik odda dziewięć rzutów po trzy z każdej pozycji (lewy róg, środek, prawy róg) z tym że ostatni trafiony rzut na danej pozycji będzie liczony podwójnie.

O zaliczeniu kosza decydować będą sędziowie wg zasad gry w koszykówkę.

Dodatkowo będzie liczony czas, w którym będą wykonane rzuty. Jeśli dwóch zawodników będzie miało taką sama liczbę punktów decydować będzie lepszy czas.

Zwycięzcą zostanie zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów w jak najkrótszym czasie.

Nagrodą będzie niespodzianka od Organizatorów.

Pokaż wiadomości