Powrót do listy wiadomości

Najnowsze wiadomości

18 maj 2018

REGULAMIN KONKURSU RZUTU Z POŁOWY

REGULAMIN KONKURSU RZUTU Z POŁOWY UCZESTNIKÓW "TORUŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI (TALK)" organizowanego przez

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE Organizatora Toruńskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki

  

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie Uczestników TALK.

2. Organizatorem Konkursu jest Toruńskie Towarzystwo Sportowe Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 19/41

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikami konkursu będą zawodnicy wskazani przez kapitanów drużyn, po jednym z każdej drużyn uczestniczącej w rozgrywkach TALK w sezonie 2017/2018.

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs składa się z jednego etapu.

2. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 14 zawodników (po jednym z każdej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach TALK w sezonie 2017/2018).

a) ważne informacje :

- Pierwsza połowa boiska - ta połowa boiska, na której znajduje się kosz do którego oddawany jest rzut,

- Druga połowa boiska - ta połowa boiska, na której uczestnik musi się znajdować podczas

oddawania rzutu.

Obie w/w połowy boiska rozdzielone są linią środkową, której to uczestnik przed oddaniem rzutu nie może nadepnąć ani przekroczyć.

b) Konkurs odbywa się w formie rzutów z drugiej połowy boiska do kosza znajdującego się na pierwszej połowie boiska. Każda z osób zakwalifikowanych do konkursu wykonuje 2 (słownie: dwa) rzuty do kosza piłkami udostępnionymi przez organizatora (Spalding TF 1000).

3. W przypadku gdy z 14 osób rzucających :

a) trafi jedna osoba do kosz to ona zostaje zwycięzcą konkursu,

b) trafi więcej niż jedna osoba do kosza to nastąpi dogrywka pomiędzy osobami które trafią do kosza,

c) nie trafi żaden zawodnik, to wygrywa zawodnik który był zdaniem organizatora najbliżej trafienia do kosza.

W dogrywce każdy zawodnik biorący udział wykonuje jeden rzut do kosza z drugiej połowy boiska do kosza znajdującego się na pierwszej połowie boiska.

W przypadku gdy z osób które trafiły do kosza w pierwszej części:

a) trafi jedna osoba do kosz to ona zostaje zwycięzcą konkursu,

b) trafi więcej niż jedna osoba do kosza to nastąpi dogrywka pomiędzy osobami które trafią do kosza wg zasad z pierwszej dogrywki,

c) nie trafi żaden zawodnik, to wygrywa zawodnik który był zdaniem organizatora najbliżej trafienia do kosza.

  

§ 4. Nagrody i warunki ich otrzymania

1. Nagrodą jest niespodzianka od organizatorów, którą zwycięzca otrzyma na gali zakończenIA TALK za sezon 2017/2018 dniu konkursu. 

2. Organizator konkursu Toruńskie Towarzystwo Sportowe ma prawo do publikowania przebiegu i wyników konkursu we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym na swojej

stronie internetowej.

3. Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Organizatora

4. Organizator może w każdej chwili odwołać konkurs bez podania przyczyn.

5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pokaż wiadomości